• Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
  • Đơn vị phát triển dự án: Đất Xanh Group
  • Quy mô diện tích: 92,2 ha
  • Mật độ xây dựng toàn khu: ≤ 50%
  • Dự án bao gồm 5 khu chức năng
  • Đất ở: Nhà liên kế phố & liên kế vườn, thiết kế 2-5 tầng
  • Đất công trình giáo dục: Gồm trường học các cấp 1,2,3 tổng diện tích 50.000 m2.
    Đất thương mại dịch vụ: Trung tâm thương mại 28.000 m2.
  • Đất công viên & TT thể thao: 37.000 m2
  • Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 333.000 m2

0905010878

0905010878